Türk Edebiyatının Başlangıçtan Günümüze Kadar Olan Dönemleri Nelerdir

Türklerin tarih boyunca farklı topraklarda yaşayıp farklı kültürler ve toplumlar ile etkileşimde olması edebiyat tarihimizde faklı devirlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Türk edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar olan dönemleri

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • İslami Devir Türk Edebiyatı
 • Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

1-) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı: Başlangıç tarihi kesin olarak belli olmayan ve Orta Asya topraklarında ortaya çıkan dönemdir. Bu dönem 11. yüzyıla kadar sürmüştür ve 11. yüzyılda sona ermiştir.Bu dönemde Türk edebiyatı hiçbir yabancı kültürün etkisi altında kalmamıştır.

 • Sözlü Edebiyat
 • Yazılı Edebiyat

2-)İslami Devir Türk Edebiyatı: Türklerin 10. yüzyılda İslamiyeti kabul etmeleri ile birlikte kendi kültürleri dışında ilk defa farklı bir kültürün etkisinde kalmışlardır. İslamiyet kültürü Türk toplumlarını çok fazla etkilemiştir ve yaşamlarında büyük değişimlere neden olmuştur. Doğal olarak yaşamlarındaki değişiklik edebiyatlarına da yansımıştır.

 • Türk Halk Edebiyatı
 • Klasik Türk Edebiyatı (Divan)

3-) Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı: Bu dönem 19. yüzyılda Tanzimat Fermanı ile birlikte başlamış ve şuan yaşadığımız döneme kadar varlığını devam ettirmeyi başarabilen bir dönemdir.

 • Servet-i Fünun Edebiyatı
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Milli Edebiyat Akımı
 • Fecr-i Ati Topluluğu
 • Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir