Biyolojinin Güncel Çalışma Alanları

Günümüzde biyoloji büyük bir araştırma sahası haline gelmiştir. Genel olarak tek bir dal değil birbirinden beslenen çok sayıda alt dal olarak görülür. Biyoloji aslında dört temel grubu inceler.

İncelenen ilk grup; Hücre, gen ve buna benzer temel yapı taşlarını inceleyen dallardan meydana gelir. İkinci grup; dokuların, organların ve vücut sisteminin yapısını inceleyen dallardan meydana  gelir. Üçüncü grup, organizmaların ve onların geçmişlerini inceler. Dördüncü ve sonuncu grup ise organizmaların birbirleriyle etkileşimlerini konu alır.

Bu tür sınırlar koymanın, gruplandırmalar yapmanın, biyolojik araştırmaların basitleştirilmiş şekli olduğu her zaman hatırlanmalıdır. Gerçek olanda bu dallar arasındaki sınırlar belli değildir. Birçok dal, bu yüzden sürekli birbirinin yöntemlerini kullanırlar.

Örnek verecek olursak, evrimsel biyoloji, DNA zincirlerini belirlemede moleküler biyolojiden oldukça etkilenmiştir.

Başka bir örnek verirsek,  fizyoloji bilimi, organ sistemlerinin görevlerini açıklarken hücre biyolojisinden etkilenmiştir. Bunun dışında, etoloji ve karşılaştırmalı psikoloji, hayvan davranışlarının incelenmesi ve düşünsel özelliklerini incelemesiyle biyolojinin sınırlarını oldukça genişletirler.

 

One Response
  1. 31 Aralık 2015

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir