Hücre, Doku, Organ, Sistem ve Organizma Arasındaki İlişki Nedir

Hücre: Bir canlının yapısal özelliklerini ve işlevsel özellikleri gösteren en küçük yapı birimidir.
Doku: Bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getirir. Şekil ve yapı bakımından birbirine benzer. Aynı vazifeyi gören ve birbirleriyle yakın ilişkisi olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğudur.
Organ: Canlı vücudundaki dokuların bir araya gelmesiyle oluşan anatomik ve işlevsel bir bütünün belirli bir görev içinde olan ve sınırları kesin bir şekilde çizilmiş vücudun bölümüne organ denir.
Sistem: Aynı amaç uğruna bir yapı sistemi içerisinde çalışan organların tamamına denir.
Organizma: Bir bütünü meydana getirecek şe­kilde çalışan ve birbirleriyle sürekli bir uyum içerisinde olan parçalardan meydana gelmiş bir canlı sistemi olarak tanımlanabilir.

Yani yukarıda yaptığımız bu açıklamalara göre hücre, doku, organ, sistem ve organizma arasındaki ilişki şu şekildedir. Hücreler dokuları meydana getirir, dokular organları meydana getirir, organlar sistemleri meydana getirir, sistemler ise organizmayı meydana getirir. Yani kısacası hepsi birbirinin sayesinde meydana gelmiş olur. Biri olmazsa diğeride olmaz. Hücre en küçük yapı birimi olmasına rağmen organizmanın oluşumunda ilk basamakta yer alır.

19 Yorum
 1. 25 Eylül 2014
 2. 28 Aralık 2015
  • 28 Eylül 2017
  • 30 Eylül 2017
  • 3 Ekim 2017
 3. 24 Eylül 2016
 4. 29 Eylül 2016
 5. 2 Ekim 2016
 6. 20 Eylül 2017
 7. 26 Eylül 2017
 8. 4 Ekim 2017
 9. 4 Ekim 2017
 10. 8 Ekim 2017
 11. 21 Ekim 2017
 12. 25 Ekim 2017
 13. 5 Kasım 2017
 14. 6 Kasım 2017
 15. 26 Kasım 2017

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir