Bitki Hücresinin Bütün Organelleri Nedir

Bitki hücrelerini üç ana bölüme ayıra biliriz. Bunlar hücre zarı, hücre çekirdeği ve sitoplazmadır.

A-Hücre zarı= Hücreyi çevreler ve protein ve yağlardan oluşur. Hücre zarının yapısını oluşturan protein ve yağlar, hücrenin dağılmasını önler. Canlıdır, esnektir, seçici geçirgen özelliğe sahiptir ve yarı saydamdır.

B- Sitoplazma= Tüm hücresel olayları gerçekleştiren organellerin ve çekirdeğinde içinde bulunduğu yoğun sıvı bir maddedir. Bitki hücresinin sahip olduğu ve sitoplazma’nın içinde bulunan organeller şunlardır;

1-Mitokondri= Hücre içi solunum gerçekleştiği ve hücre enerjisinin kaynağıdır.

2.Endoplazmik retikulum=Hücrenin iç kısmında maddenin taşınmasında görevli organeldir. Ribozom bulundurup bulundurmamasına göre 2 ye ayrılır. Ribozom bulunduranlara “granüllü endoplazmik retikulum” ribozom bulundurmayanlara ise “granülsüz endoplazmik retikulum” denir.

3.Ribozom= Protein sentezinin gerçekleştiği organeldir.

4.Golgi cisimciği= Salgılanan maddelerin üretiminin gerçekleştiği organeldir.

5.Koful= Besini depolamada ve atık maddelerin hücrenin dışına atmada kullanılan organeldir.

6.Plastitler= Yalnızca bitki hücrelerinde bulunan organeldir. 3 tane plastit bulunur.

– Kloroplast= Bitkinin yeşil renkte olmasını sağlar ve bitki hücresinde fotosentezin gerçekleştiği yerdir.

– Lökoplast= Alınan besini depo eder.

– Kromoplast= Bitkilerde kırmızı, sarı, yeşil gibi renklerin oluşumunu sağlar.

7.Hücre çeperi= Bitki hücresinin sert ve cansız olan yapısıdır. Bitki hücresini dış etkilerden karşı korumada ve bitkiye sağlamlık kazandırma da görev alır.

C. Çekirdek= Hücrede gerçekleşen tüm olayların kontrol edildiği yerdir. Çekirdek; çekirdekçik, çekirdek zarı, çekirdek sıvısı ve kromatin iplikler olmak üzere dört kısımdan oluşur. Hücrenin tüm genetik bilgisi ve görevleri hakkındaki tüm bilgiler çekirdekte saklanır. Gelecek nesillere saklanan bu bilgiler çekirdek aracılığıyla aktarılır.

Kromatin iplik= Hücrenin bölünmesine yardımcı olur.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir