Edebiyatın Diğer Sanat Dallarından Ayıran Yönleri

Edebi eserin değişik bilimdallarından yararlanması  o esere bilimsel bir nitelik kazandırmaz.  Çünkü edebi eser, her türlü insan etkinliğinden faydalanır. Ayrıca edebiyatın diğer bilimlerden yararlanması , işlenen konunun tam anlamıyla ve eksiksiz biçimde işlenmesi içingereklidir.

Edebi eserlerin konu bakımından hayal ürünü olması ,edebi eserde işlenen konunun daha sonra gerçeğe dönüşmeyeceği anlamına gelmez. Özellikle bilim-kurgu tarzındaki pek çok edebi eserde anlatılan olaylar , buluşlar daha sonraki dönemlerde yaşanmış hayaller gerçek olmuştur. Bu nedenle edebi eserler bilimsel gelişmelere ilham vermiştir.

Edebi eserler kurmacadır. Tamamen gerçek bir olay bile sanatçının elinde yeniden yorumlanarak kurgulanabilir. Bu bakımdan , sanatçının edebi eserde tarafsız olması gerekmez. O, toplumsal olayları kendi bakış açısından yansıtır. Olayları eleştirebileceği gibi övebilir de. Bu bağlamda , yazarın yapıtını ortaya koyarken öznel bir tavır takınması edebiyatın gereğidir. Edebi eserler bilimsel eserlerden bu bakımdan ayrılır. Bilimsel eserlerde yazar, tarafsız olur, nesnel verileri aktarır, yazar , anlatıma kendi duygu ve hayallerini katmaz.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir