Oluş ve Kılış Fiilerine Örnekler

Bir fiile baktığımızda o fiilin geçişli olduğunu görürsek bu fiilin kılış (iş) fiili olduğunu bilmemiz gerekir. Fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için ise neyi ve kimi sorularını sormamız gereklidir. Eğer bu soruları sorabiliyor isek bu fiil geçişlidir. Fiil geçişli ise kılış yani iş fiilidir.

Kılış (iş) fiillerine örnek verecek olursak; ,içmek, yemek, görmek, silmek, öldürmek, yutmak, çizmek, kesmek, kazmak, ısıtmak, anlatmak, dinlemek, atmak, kırmak geçişli fiiller olarak gösterilebilir.

-Mustafa elinde tuttuğu taşı evin penceresinden içeri attı. (Neyi attı? Taşı attı. Atmak kelimesi kılış fiilidir)

-Kirlenmiş pencereleri tek başına sildi.

-Okula geç kalmamak için hemen kıyafetlerimi giyindim.

-Duvarların hepsini maviye boyadı.

Belirli bir hareket sergilemeyen ve özneden bağımsız bir şekilde değişim gösteren fiillere ise oluş fiilleri denir. Geçişli olmayan fiiller oluş fiilleridir. Oluş fiillerine neyi ve kimi soruları sorulamaz.

Örnek verecek olursak, büyümek, yeşermek, erimek, solmak, acıkmak, soğumak, sararmak, bayatlamak, uzamak, küflenmek, paslanmak, yaşlanmak birer oluş fiilidir.

-Bir sene içinde boyu çok fazla uzadı.( Uzamak fiili oluş fiilidir.)

-Havalar gün geçtikçe soğuyordu.

-Sonbaharda yapraklar sararmaya başlar.

-Buzdolabının fişini çekince içindeki buzlar erimeye başladı.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir