Tarih Neye Göre Sınıflandırılır

Tarih Neye Göre Sınıflandırılır

Tarihin sınıflandırılmasındaki amaç, tarihi daha kolay öğrenmemizi, daha kolay araştırmalarda bulunmamızı ve daha kolay öğretmemizi sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak da tarih üç şekilde sınıflandırılmıştır. Zamana göre, mekana göre ve konuya göre sınıflandırılan tarih, bu şekilde incelendiğinde bizim ulaşmak istediğimiz bilgiyi daha çabuk ve kolay bir şekilde bize sunar. Ancak tarihin bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini ve her olayın birbiri ile bağlantılı olduğunu unutmayalım.

Zamana göre sınıflandırma: Bu sınıflandırmada zaman, kronolojik dilimler şeklinde çağlara ayrılmıştır ve tarih bu şekilde incelenmiştir. Yüzyıl ya da ilkçağ ortaçağ gibi zaman dilimleri zamanın sınıflandırılmasında kullanılmaktadır.

Mekana göre sınıflandırma: Tarihi olayların mekana göre sınıflandırılmasında olayların gerçekleştiği yerlerin isimleri kullanılmaktadır. Olayların geçtiği kıta, ülke ya da şehir isimleri yazılır. Örneğin: Türkiye Tarihi, Asya Tarihi

Konuya göre sınıflandırma: Bu sınıflandırmada ise Hukuk Tarihi, Siyasi Tarih, Sanat Tarihi, Tıp Tarihi, Politika Tarihi gibi konular incelenmektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir