Azot Döngüsü Ve Su Döngüsü Nedir

Azot Döngüsü= Toprak ile hava arasında ki azot sirkülasyonunu sağlayan kimyasal farklılaşma olaylarının tümüne denir. Soluduğumuz havada çok sayıda serbest azot bulunmaktadır. Bitkiler de aminoasit sentezlemek için havada serbest halde bulunan bu azota ihtiyaçları vardır. Fakat bu ihtiyaçlarını havadan direk olarak karşılayamazlar. Su bitkilerin azot ihtiyacını giderebilirler. Bunun dışında yıldırım ve şimşek oluşumu azotun toprağa aktarılmasını sağlar. Bu sayede bitkiler topraktan ve sudan almış oldukları azotu kullanarak protein sentezi yapar. Denitrifikasyon bakterileri sayesinde toprakta biriken bu azot, azot gazına dönüştürülür. Daha sonra hayvanlar ve insanlar bitkileri yiyerek, bitkilerde birikmiş olan azotu vücutlarına alırlar. Canlıların bıraktığı artıklar aracılığıyla gerek insan, gerekse hayvan ve bitki artıklarıyla azot tekrardan toprağa döner. Toprağa dönen bu azot mantarlar ve bakteriler tarafından amonyum tuzlarına, amonyum tuzları da başka bakteriler tarafından yükseltgenip nitritlere ve nitratlara dönüştürülürler. Oluşan bu tuzların bitkiler tarafından tekrar kullanılmasıyla yada azot ayrıştırıcı bakteriler tarafından ortaya çıkarılıp havaya katılmasıyla azot döngüsü devinimi tamamlanmış olur.

Su Döngüsü= Atmosfer ve yeryüzüyle arasında suyun sürekli hareket halinde olması durumunda gerçekleşen devinime”su döngüsü” denir. Bu su döngüsünün en önemli elemanları ırmaklar, göller, denizler, okyanuslar, buzullar ve Güneş’tir. Yer yüzünde ki bu sular güneşinde etkisiyle buharlaşarak tekrar yağmur şeklinde geri döner. Aynı zamanda yer altında bulunan sular ile yağmurlar sayesinde toprağa sızan yağmur sularının karışırlar. Bu sayede doğanın su dengesi her şekilde dengede kalmış olur.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir