İsim Ve Fiil Kökü Nedir Örnekler

isim kök ve fiil kök nedir?

İsim kök: Sonuna -mek -mak ekleri getirilemeyen, varlıkları, duyguları ve kavramları belirten kelimelere isim kökü denilmektedir.

İsim kökü kendi içerisinde dört farklı grupta incelenebilir. Bunlar; varlık kökleri, nitelik kökleri, duygu kökleri, ilgi kökleridir. Cümle içerisinde yer aldıkları zaman isim, zamir, zarf, sıfat, bağlaç, ünlem ve edat gibi farklı görevlerde kullanılabilirler. Ayrıca isim kökler en fazla üç heceden meydana gelebilir.

Örnek: kalem, silgi, ağaç, çiçek, böcek, şeker, masa, kin, araba, öfke, sevgi, kelebek, karınca, kitap… Bu kelimelerin sonlarına -mek-mak ekleri gelmemektedir.

Fiil kök: Fiil kökleri her zaman hareket bildirmektedir ve fiil soylu bir sözcüğün ayrılmayan anlamlı kısmına fiil kök denir. Bu kök türünde fiilin sonuna -mek -mak mastar ekleri getirmek mümkündür.

Örnek: yaz, oku, çiz, sür, koş, çal, bul, ara, gel, git, ara, yat, yüz, et, sat, kaz, boz, vur, dök, kaç, sus, kork, çürü… Sonlarına -mek -mak mastar ekleri getirilebilir.

 

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir