Ülke,Şehir,Köy, Kasaba Ortak Ve Farklı Yönleri Nelerdir

Ülke= Bir devletin egemenliğinin himayesi altında bulunan, bir başkenti, bayrağı olan ve genellikle bağımsızlığını ilan etmiş toprakların tümüne denir.

Şehir=İnsanların yerleştiği bununla beraber köy ve kasabaya göre daha fazla nüfusa sahip ve daha karmaşık bir yapıdır.

Kasaba=Henüz kırsal özelliklerinde sıyrılamadığı için şehir olarak adlandırılmaz. Köy olarak da adlandırılmamasının sebebi belli bir oranda sanayi ve ticaret faaliyetlerine sahip olmasıdır. Nüfusu yaklaşık olarak 1000-2000 ile 10.000-20.000 arasındadır.

Köy= Coğrafi, toplumsal, ekonomik ve nüfus özellikleri bakımından şehirden ayrılan kırsal yerleşim birimleridir. Genelikle tarımla geçim sağlayan ve iş bölümünün bulunmadığı yerleşimlerdir.

Yukarıda da tanımını yaptığımız kavramların ortak özelliği hepsinde yaşam olması yani insan yaşaması ve aynı zamanda birbirlerinden bağımsız olmamaları. Ayrıca şehir, kasaba ve köyün ortak özelliği ise ülkenin içinde bulunuyor olmaları.

Faklılıkları ise;

1-)Nüfus yoğunlukları= Bütün bu yerleşim yerlerinin nüfus yoğunluğunu büyükten küçüğe sıralayacak olursak ülke> şehir> kasaba> köy şeklindedir.   

2-) Ulaşım kolaylıkları= Köyler küçük yerleşim birimleri olduğundan dolayı ulaşım sıkıntısı çekmezsin. Fakat gelişmişlik artında buna bağlı olarak ulaşım sorunları da doğru oranda artmaktadır.  

3-) İş imkanları= Tahmin edileceği üzere açıklamalarda da bahsettiğimiz gibi köylerde iş olanakları sınırlıdır. İnsanlar burada sadece tarım hayvancılık gibi işlerle uğraşırlar. Ama şehirler ve kasabalarda köylerden daha çok iş imkanı vardır.

4-) Kültürel ve Sosyal Farklılıklar = Köylerden ülkelere doğru gidildikçe gelişmişlik seviyesi de arttığı için kültür ve sosyal olarak farklılık artmaktadır.

5-) Yöneticileri= Ülkeleri başkanlar yönetir, şehri belediye başkanları, kasabaları valiler, kaymakamlar, köyleri ise muhtarlar yönetir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir