Ökaryot Ve Prokaryot Hucrenin Benzerlik Ve Farkliliklari Nelerdir

Canlılar sınıflandırılırken hücre yapıları göz önünde bulundurulur ve bu canlılar 2 grupta incelenirler. Basit, ilkel canlıların bulunduğu prokaryotlar ve gelişmiş canlıların bulunduğu ökaryotlar.

Prokaryot Hücreler= Belirli bir çekirdeği bulunmaz. Çok basit yapılı bir hücredir ve prokaryot hücreyi oluşturan maddeler sitoplazma da dağınık halde bulunur. Bir zara veya organele sahip değildir. Yalnızca ribozom organeline sahiptir. Bu hücreye sahip olan canlılar, bakteriler ve mavi-yeşil alglerdir.

Ökaryot Hücreler= Yapısında çekirdek bulunur. Çekirdeğin içerisinde DNA, RNA, özel çekirdek sıvısı ve çekirdekçik gibi yapılar bulunur. Gelişmiş bi yapıdır ve zarlı veya zarsız organellere sahiptir. Ökaryot hücreye sahip olan canlılar, insan, hayvan, bitki, mantar ve protistalardır.

Prokaryot Hücre ve Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar;

Ökaryotik hücreye göre daha basit yapıda olan prokaryotik hücre yalnızca bakterilerde bulunur. Doğada var olan diğer organizmalar ise ökaryotik hücre yapısına sahiptir.

Prokaryot Hücre ve Ökaryot Hücre Arasındaki Ortak Özellikler

1-) Hücre zarları benzer yapıdadır.
2-) Genetik tüm bilgileri DNA sayesinde kodlanması ve aktarılması.
3-) Ribozomların, transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarının birbirleriyle benzer yapıda olması.
4-) Metabolik yolların ortak olması.
5-) Kimyasal enerjiyi ATP olarak depolamak için prokayotlar hücre zarını, ökaryotlar ise mitokondri zarını kullanırlar. Yani ikisinde kullandığı mekanizma aynıdır.
6-) Fotosentez yapmak için kullandıkları mekanizmaları birbirlerine benzerdir.
7-) Zar proteinlerinin sentezini yaparken ve hücre zarına yerleştirirken kullanılan mekanizmanın benzer oluşu.
😎 Proteinleri sindirdikleri yapı benzerdir.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir