Sosyoloji Kavramı Size Neyi Çağrıştırıyor

Sosyoloji kavramı size neyi çağrıştırıyor? Belirtiniz

Sosyolojinin diğer bir adı toplumbilim olarak bilinmektedir. Sosyolojinin alanı insan ve toplumdur. Bir toplumda yaşayan insanların hareketlerini ve o toplum ile arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji, insan ve toplumu araştırdığı için geniş bir inceleme alanına sahiptir. Toplum içerisinde bulunan bir örgütün veya grubun işleyişine kadar hatta tek bir insanın toplum içerisindeki kişisel davranışlarına kadar ele alan bilim dalı sosyolojidir. Bir toplumda gerçekleşen tüm değişimleri sosyoloji takip etmektedir. Bireylerin toplum içerisinde diğer bireyle ile olan ilişkileri sosyal bir davranıştır. Sosyal davranışın meydana gelmesi ise etkileşim ve sosyal ilişkiler neticesinde ortaya çıkar. Sosyolojinin de bu sosyal davranışları açıklamak için kendine has bir perspektifi bulunmaktadır. Oluşturulan bu bakış açısının temel bazı noktaları vardır. Bunlar:

-İnsanların birer sosyal canlı olmaları

-Sosyal yöndeki davranışları öğrenmeleri

-Toplumun, en geniş insan grubu olduğu

-İnsanların tek bir boyuttan oluşmadığı

-Kişilerin birbirleri ile kurdukları ilişkilerdir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir