Bilimsel Yöntemin Başlıca Basamakları Nelerdir

Bilimsel yöntemlerin basamaklarında ilk olarak problem belirlenir. Daha sonraki aşamalar ise şu şekildedir;

1-)Sorunun Belirlenmesi= Eğer bilimsel bir çalışmaya başlayacaksan ilk olarak araştırılacak bir konu seçilmesi ve bu konuyla ilgili sorunun belirlenmesidir.

2-) Soruna Uygun Çözüm Yolları Aranır= Sorunları açık olarak ortaya koyduktan sonra öncelikle sorunu yaratan sebepleri bularak bu soruna çözüm yollu üretmek için araştırmalar yaparak bir hipotez oluşturulur.

3-) Deney Ve Gözlemler Yapılır= Oluşturduğumuz bu hipotezi bu basamakta deney yaparak gözlem ve araştırmalar sayesinde hipotez test edilir.

4-) Bulunan Gözlemlerin Ölçümleri Yapılır= Deney esnasında yapılan gözlemler ölçümleme işlemi yaparak tekrar incelenir. Eğer bu gözlemlere duyu organlarımız yeterli oluyorsa nitel, yeterli olmadığı durumlar karşısında ise nicel gözlemler yapılır.

5-)Bulguların Değerlendirilmesi ve Sonuç Oluşturma= Gözlem ve deneylerden bir takım bulgular ortaya çıkar. Eğer yapılan bu gözlem ve deneyler tahminleri doğrular nitelikteyse hipotez kuvvetlenir ve kesinlik kazanır. Gözlem ve deneyler yapılan tahminleri doğrulayamaz ise hipotez çürütülmüş olur.

6-)Teori ve Kanun Haline Getirme= Son olarak da titiz, sabırlı ve özenli bir şekilde gerçekleştirilen onca çalışmayı yaptığımız gözlemler ve kontrollü deneyler hipotezi destekler nitelikteyse ve aynı zamanda konuya yönelik iletilen başka konulara da durumlara da yanıt verebiliyorsa hipotez, teori halini almış olur.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir