Kurtuluş Savaşında Milli Cemiyetler ve Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Nelerdir

–Milli Cemiyetler–

Kars İslam Şurası Cemiyeti: Bu cemiyet Kars’da kurulmuştur ve Ermenilerle mücadele etmiştir.

Trakya Paşaeli Cemiyeti: Trakya’da kurulmuştur ve Paris Konferansındaki bildirilerine göre Doğu Trakya’yı savunmuşlardır.

Milli Kongre Cemiyeti: Bu cemiyet milli mücadeleye İstanbul’da destek vermiştir, fakat bu savunmayı daha çok yazılı olarak yapılmıştır.

İzmir Reddi İlhak Cemiyeti: Batı Anadolu’da Kuvayı Milliye’nin kurulması için uğraşmışlardır.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti: Bu cemiyet Rumlara ve Ermenilere karşı mücadele etmiştir.

Vilayet-i Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti: Ermenilere karşı mücadele etmişlerdir ve Erzurum Kongresinde de yer almışlardır.

Kilikyalılar Cemiyeti: Milli mücadelelerini Adana’nın Çukurova bölgesinde sürdürmüşlerdir.

İslam İhtilal Komitesi: Subaylardan oluşan bu komite Rum çetelerine karşı mücadele etmiştir.

–Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler–

Hürriyet ve İtilaf fırkası: İngilizlerin desteği ile harekete geçmişlerdir. İç ayaklanmaların oluşmasında baş roldedirler.

Kürt Teali Cemiyeti: Seyit Abdülkadir tarafından İngilizlerin yardımı ile kurulmuştur. Amaçları doğuda bir kürt devleti oluşturmaktı.

İslam Teali Cemiyeti: Ümmetçilik düşüncesini savunarak hareket etmişlerdir. Hilafet ve saltanatın ülkeyi kurtarabileceğinin düşünmüşlerdir.

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası: İttihat ve Terakki Partisini istemeyenler tarafından kurulmuştur. Maddi açıdan İngilizlerin yardımını almışlardır. Padişahı ve hilafeti savunmuşlardır.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti: Bu cemiyeti İngilizler değil onların istediği bir kişi, Sait Molla kurmuştur. İngilizlerin kontrolü altında olan bir cemiyettir. Amaçları ülkede isyan ve iç karışıklık çıkarmak idi.

Wilson Prensipleri Cemiyeti: ABD’yi savunan bir cemiyettir. Amerika’nın mandasında olup kolay yoldan kurtulmayı hedeflemişlerdir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir