Hicri Takvim Hakkında Detaylı Bilgi

Hicri Takvim Hakkında Detaylı Bilgi

Bir diğer adı Kameri Takvim olan Hicri Takvimin başlangıcı Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye yapmış olduğu hicret ile olmuştur. Milattan sonra 622 senesinde gerçekleşen bu durum ile Hicri Takvim oluşturulmuştur ve bu takvimin ilk ayı olarak da Muharrem ayı öngörülmüştür. Muharrem ayının ilk günü ise Hicri Takvimin başlangıç zamanıdır. Bu takvimde esas alınan nokta ayın dünyanın etrafında dönüşüdür. Hz. Muhammed, Hz. Ebubekir ile beraber Mekke’den ayrılmış ve Medine’ye doğru hicret etmek için yola çıkmıştır. Bu başlangıç Safer ayının 27. günü gerçekleşmiştir. Mekke’den ayrıldıktan sonra 4 gece Sevr Mağarasında durmuş. Daha sonra Sevr Mağarasından 1 Rebiülevvel Pazartesi günü ayrılarak Medine’ye doğru devam etmiş. Medine’ye gelmeden önce 8 Rebiüevvel günü Kuba köyüne varmış ve bu köyde bir mescid inşa etmiş . 4 gün sonra yani 12 Rebiüevvel cuma günü tekrar Medine’ye gitmek üzere yola çıkmış.

Hicri Takvim, Hicri Şemsi Takvim ve Hicri Kameri Takvim olarak ikiye ayrılmaktadır. Hicri takvim olarak pratikte kullanılan takvim ise Hicri Kameri Takvimdir. Hicri Takvimin ilk ayı Muharrem ayıdır ve toplam 12 ay bulunmaktadır. Diğer ayların isimleri sırası ile şöyledir; Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir