Jeotermal Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanları

Yerkürenin iç kısmında bulunan ısıya jeotermal enerji denir. Yerkürenin içinde bulunan bu ısı merkezden yeryüzüne doğru saçılır.

Jeotermal kaynaklar üç önemli bileşenden oluşur. Bunlar;
1. Isı kaynağı,
2. Isıyı yeraltından yüzeye doğru çıkaran akışkan,
3. Suyun dolaşmasını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği.

Jeotermal Enerji Kullanım Alanları

1-) Buhar Baskın Sahalar : En kolay kullanıma sahip olan sahalar kuru buhar sahalarıdır. Buhar kuyudan alındıktan sonra filtreden geçirilerek yoğuşturmalı bir türbine sevkedilir. Ayrıca işlemde doğal ya da mekanik soğutma kulesi kullanılır.

2-) Sıvı Baskın Sahalar :

– Atmosferik Egzozlu Konvansiyonel Buhar Türbinleri: Bu tarz santralde, jeotermal akışkan ilk başta seperatöre gelir. Daha sonra sıvı ve buhar fazları ayrılır. Buradan ayrılan buhar fazlarının çürük olanı atmosfere diğeri de buhar türbinini besler.

– Çoklu Buharlaştırma: Seperatörden ayrılmış olan sıvı diğer bir seperatöre gönderilir. Ekonomik güç varsa seperatör sayısı arttırılabilir.

– Yoğunlaştırmalı Konvansiyonel Buhar Türbinleri: Akışkan ilk önce seperatörde sıvı ve buhar fazlarına ayrılır. Buhar, atmosfere direk atılmaz ve çok düşük bir basınçta bekletilen kondensere atılır.

– Çift Kademeli Buharlaştırma: Akışkan, buhar ve sıvı fazlarına ayrılır. Buhar, yüksek basınç türbinine, su ise bir buharlaştırıcıya iletilir. Düşük bir basınçta tutulan sıvının kalanı enjeksiyona, elde edilen buhar alçak basınç türbinine gönderilir.

– İkili Çevrim Santalleri: Konvansiyonel buhar türbinleri sadece buhar kullanırlar. Büyük miktarlarda kalan sıvıları genellikle yerüstü sularına atılmakta yada yeraltına enjekte edilmektedir.

– Hibrit Fosil Jeotermal Sistemler: Jeotermal enerji ön ısıtıcı olarak, ya da kızgın buhar eldesinde kullanılır.

– Toplu Akış: İki faza sahip buhar-su karışımlarından doğrudan enerji elde etmek için üretilmiştir.

 

3-) Jeotermal Akışkanın Sıcaklığına Göre Kullanma Yerleri :

– Şeker endüstrisi ve tuz eldesinde,

– Toprak ve kent ısıtmasında,

– Yüzme havuzları, fermantasyon ve damıtma sistemlerinde,

– Balık çiftliklerinde,

– Kümes ve ahır ısıtmada,

– Ev ve sera ısıtmada,

– Temiz su eldesi ve tuzluluk oranının arttırılması gibi işlemlerde,

– Çimento kurutulmasında,

– Organik madde kurutma ve yün yıkamada kullanılır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir