Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Kurtuluş Savaşı sırasında yurdumuzun dört bir yanı işgal altındaydı. Düşman askerlerini topraklarımızdan çıkartmak için bazı bölgelerde cepheler kurulmuştur. Kurulan bu cephelerden bir tanesi de güney cephesidir. Güney cephesinin kurulma sebebi İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşmasını kendilerine göre yorumlamasından dolayıdır. Bu anlaşmanın imzalanması sonucunda yurdumuz işgal altında kalmaya başlamıştır. İngilizler güneyde Urfa, Antep, Maraş, Fransızlar ise Adana ve çevresini işgal etmişlerdir. Daha sonra İngiltere ve Fransa Orta Doğuda mandater bir yönetim oluşturmak istemiş ve kendi aralarında toprakları paylaşmışlardır. Bu paylaşım sonucunda ise İngilizler Irak ve Filistin’i alırken, Fransızlar Suriye ve Lübnan’ı almışlardır. Bu paylaşım sonucunda İngilizler ele geçirdikleri Maraş, Antep ve Urfayı Fransızlara vermişlerdir. Bu bölgelerin kontrolünü ele alan Fransızlar Türklere karşı zulümlerde bulunmuşlar hatta Ermenileri Türklerin üzerine salmışlardır. Onca yapılan haksızlıklara ve zulümlere karşı Türk halkının sabrı kalmamış ve harekete geçmek için bir şeyler yapmaya başlamışlardır. Halkın bu direnişi Kuvva-yı Milliye adı altında gerçekleşirken Mustafa Kemal’de bu cepheye tecrübeli komutanlar göndererek Fransızları ülkeden atmayı başarmıştır. 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara antlaşması imzalanmış ve işgaller son bulup Suriye ile olan sınırımızda çizilmiştir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir