Türkiyede Madencilik ve Enerji Kaynakları

Ülkemizde Madencilik?

Ülkemizde madencilik sanayi kollarının gelişmiş olanları arasında yer alır. Madenler ülkemizde oldukça zengindir. Aynı zamanda bazı belirli madenleri bulundurduğu için önemli ülkeler arasında yer alır. Ülkemizde madenlerin birçoğu daha henüz bulunamamıştır. Bu maden arama çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir ve yeni yeni madenler bulunmaktadır. ancak şuan ki madenin üretimin tamamı ülkemizin yararlanması için değildir. Bu üretilen madenler ham bir şekilde veya yarı işlenmiş olarak dış ülkelere satılmaktadır.

Enerji Kaynakları ?

Ülkelerin kalkınması açısından enerji önemli bir güç olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden ülkelerin gelişmişlik seviyeleri belirtilirken ürettikleri ve tükettikleri enerji miktarları da göz önünde alınmalıdır. Enerji kaynakları yenilenemeyen ve yenilenebilen kaynaklar olarak ikiye ayrılır.

Yenilenemeyen Enerji Kaynakları;

1-) Taşkömürü: Türkiye’de en geniş taşkömürü havzası Karadeniz’in Batı kısmındadır. Taşkömürü demir-çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak kullanılır ve ayrıca kimya endüstrisinde de ham madde olarak kullanılır. Yılda üretim yaklaşık 4-5 milyon ton civarındadır.

2-) Linyit: Ülkemizde işlenmemiş en zengin olan enerji kaynağıdır. Linyit yatakları ülkenin her bölgesinde azda olsa mevcuttur. Genellikle yakacak niyetinde kullanılır. Afşin-Elbistan en büyük linyit havzasıdır.

3-) Petrol: Dünya genelinde de en önemli enerji kaynağı arasında birincidir. Türkiye işlenmemiş petrol bakımından zengin değildir. En önemli petrol yatakları Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır.

4-) Doğalgaz: petrol bulmak adına Trakya’da açılan petrol kuyularından çıkarılmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Mardin-Çamurlu doğalgaz bölgesidir.

Yenilenebilen Enerji Kaynaklar;

1-) Jeotermal Enerji: Yerkabuğunun iç kısmında veya daha derinlerinde potansiyel enerji birikimi mevcuttur. Bu yüzden sıcak olan su buharı sondaj yöntemi ile yüzeye çıkarılır. Bu su buharı da elektrik enerjisi üretiminde kullanılır.

2-) Su Gücü: Tükenmeyen bir enerji kaynağımızdır. Akarsuların yatak eğimleri fazla olup ve hidroelektrik potansiyeli en yüksek olan bölgemiz  Doğu Anadolu Bölgesidir.

3-) Güneş Enerjisi: Akdeniz, Ege, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneş enerjisini gerçekleştirebilmek için gerekli iklim koşullarına sahiptir.

4-) Nükleer Enerji: Uranyum ve toryum nükleer enerjinin kaynağıdır.

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir