Hipotez Ve Teori Arasındaki Fark Nedir

Hipotez: yapılan gözlemler sonucu oluşan verilere bağlı olarak oluşturulan ve her hangi bir kesinlik söz konusu olmayan, bir öneri şeklindeki genellemedir. Bu ortaya atılan öneriler çeşitli yöntemler uygulanarak sınanır. Bu sınama sonucu hipotezin geçerli olup olmadığı belli olur. Hipotez zaman geçtikçe tekrar sınanıp doğruluğu kesinleşmeye başlıyorsa hipotez teori haline gelmeye başlar.

Teori (Kuram): Hipotezler sayesinde desteklenmiş ve aksi bir  teori veya düşünce ile çürütülmediği takdirde bilimsel geçerlilik süresi uzun olan bilimsel çözümlemedir. Sistemli bir şekilde düzenlenmiş, bir çok olayı deneysel yöntemlerle açıklayan ve bilimleri konu edinen temellerin bütünüdür. Teoriyi kısaca anlatmak istersek eğer, ispatlanmış ve doğada gerçekleşen olayların nasıl olduğunu açıklayabilen bir bilimsel çözümlemedir.

Teoriler genellikle hipotezlerle karşılaştırırlar. Kısaca hipotez ilk olarak titiz çalışmalarla test edilebilmesi için herkesin onay vereceği bir açıklama sunarak hipoteze yöneltilen soruları yanıtlamaya çalışır. Teori ise çeşitli bilim adamları tarafından bir çok testte tabi tutulup genel olarak yapılan gözlemler doğru bir bilgi olarak kabul edilir. İşte arasındaki farkta budur.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir