İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

İslamiyet öncesi Türk edebiyatının genel özellikleri?

1-) İslamiyetten önce var olan Türk edebiyatı hiçbir şekilde yabancı edebiyat akımları veya bu tür etkiler ile bir ilişki içerisinde bulunmamıştır. Bu etkilerden bağımsız olarak devam etmiş olan bir edebiyattır.

2-)İslamiyet öncesi Türk edebiyatında kullanılan kelimelerin çoğu Türkçe idi. Yabancı kelime çok nadir de olsa bulunmaktaydı ancak bu kelimeler yok denilecek kadar azdı.

3-)İslamiyet öncesindeki Türkler göçebe bir yaşam sürdürdüklerinden dolayı bu durum o dönemin edebi eserlerine de yansımıştır ve atlı göçebe yaşamının özellikleri anlatılmıştır.

4-) Bu dönemdeki eserlerin çoğu anonimdir. Ancak bazı eserlerin kime ait olduğu bilinir.

5-)Eserler halkın ortak duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır.

6-)Eserlerde kullanılan nazım birimi dörtlüktür.

7-) Şiirlerin çoğunluğunda yarım kafiye kullanılmıştır. Ayrıca hece vezni de kullanılmıştır.

😎 İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki eserlerde kullanılan temalar genellikle yurt sevgisi, yiğitlik, doğa sevgisi ve büyüklere karşı olan saygınlık olmuştur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir