Dünya İnsan Hakları Günü İle İlgili Kompozisyon

Irk, din, dil, cinsiyete bakılmaksızın tüm insanlar eşit şartlar altında bir takım haklara sahiptir. Bu sahip oldukları haklara da insan hakları denilmektedir. İnsanlar haysiyet ve hakları bakımından da eşittir. Hiçbir ayrım yapılmadan tüm haklardan ve özgürlüklerden yaralanabilir.

Kişinin aslında yaşamasını sağlayan ona sunulan haklarıdır. Çünkü, insanlar her nerede olursa olsun hangi ülkede yaşarsa yaşasın dini, dili, inancı, rengi onu oluşturan unsurlar arasındadır. Kimseye hesap vermek zorunda olmadan düşüncelerini ve bu benzer şeyleri özgürce yapabilmesi ve söyleyebilmesi onun hakkıdır.Bunların dışında aslında insanın başta gelen bir yaşama hakkı vardır. Bunun dışında bir çok hakka sahiptir. Fakat bu hakka sahip olmamıza rağmen bazen haklarımız suistimal ediliyor. İnsanlar arasında hiç ayrım yapmadan olduğu gibi kabul edilmelidir.Haklarımızın devlet tarafından güvence altında tutulması için adil yargılanma sistemi de aynı şekilde güvence altına alınması gerekmektedir.

İnsanlarda bu haklarının farkına varabilsinler diye 1948 yılının 10 Aralık gününde Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından otuz maddeden oluşmuş “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ilan edilmiştir. Her yılda 10 Aralık günü İnsan Hakları Günü olarak kutlanılmaktadır. Sonuç olarak söyleyecek tek bir şey var oda, dünyanın her neresinde yaşıyor olursak olalım tüm insanlar eşit haklara sahiptir.

 

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir