Mezopotamya Uygarlıkları ile ilgili Sunu Hazırlama

Mezopotamya diye adlandırdığımız bölge tam olarak Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgedir. Bu bölgenin doğusunda İran, kuzeyinde Anadolu, güneyinde Basra ve batısında ise Suriye bulunmaktadır. Bu bölge düzlük bir bölgedir ve etrafında birçok yaylalar, çöller ve körfezler mevcuttur.

Bu bölgede neredeyse hiç taşlık alan bulunmamaktadır. Taşlık alan olmadığından dolayı ev yapımında taş yerine kerpiç ve tuğla kullanılmıştır. Bu da evlerin dayanıksız olmasına ve çabucak yıkılmasına yol açmıştır. Mezopotamya, aşağı Mezopotamya ve yukarı Mezopotamya  olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Ayrıca Mezopotamya’da  özel mülkiyet kavramı da oluşmuştur. Mezopotamya’da yaşayan uygarlıklar Sümerler, Akadlar, Asurlular, Babiller, Elamlılar, Kaldelilerdir.

Sümerler: Sümer uygarlığı M.Ö 3500 senesinde Mezapotamya’ya gelmiş ve burada yerleşik bir şekilde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Sümer uygarlığı yazıyı bulan ilk uygarlık olması açısından önem taşır. Bununla birlikte tarihteki ilk yazılı kanunlar Sümerler döneminde ortaya çıkmıştır.

Asurlular: Fırat ve Dicle nehirleri çevresine yerleşmişlerdir. Asurlular çok tanrılı dine inanırlarken aynı zamanda ticaret ile uğraşmış bir uygarlıktır.

Babilliler: Babil uygarlığı Hammurabi kanunları ile ünlüdür. Bu kanunlar hükümdarları Hammurabi döneminde oluşturulmuştur.

Akadlar: Sami kökenli bu kavim ilk düzenli orduyu kurmaları ile tanınırlar.

Elamlılar: Akad uygarlığı sanat alanında oldukça gelişmiş ve ürünler vermiş bir uygarlıktır. Çok tanrılı dine inanmışlardır.

MÖ 4000-2350 arasındaki dönemde Akad ve Elamlılar, MÖ 2350-2150 arasındaki dönemde Guttiler, MÖ 2000-609 arasındaki dönemde Medler ve Babiller ve son olarak MÖ 1900-539 arasındai dönemde Hititler ve Persler Mezopotamya Uygarlıklarını yok etmişlerdir.

 

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir