Ülkemizde Kütle Hareketleri

Heyelan, toprağın akması, çamur ve taşın akması gibi tüm araziler üzerinde oluşan akma ve kayma olaylarına kütle hareketi denir.

Doğada Oluşan Kütle Hareketleri;

Heyelan: Yeryüzünde çok yaygın olarak görülürler ve de sık aralıklarla meydana gelen bir kütle hareketidir. Aşınma olayında önemli rol oynarlar. Heyelanın etkisiyle toprak tabakası, ana kaya, ağaçlar ve bitkiler ile birlikte yerinden sökülerek yamaç aşağı taşınır. Büyük heyelan oluştuğu zaman topografyada derin izler yaratır. Kuvvetli eğim, yağış, suya doygunluk, tektonik yapı, yer çekimi, beşeri faaliyetler, deprem, volkanizma gibi doğal afetler heyelan oluşumunu etkileyen faktörlerden bir kaçıdır.

Çamur Akıntıları: Suya doymuş halde olan malzemenin hızlı bir şekilde eğime sahip yerlerde bu eğim doğrultusunda vadileri izleyerek akması olayıdır. Çamur akıntılarının oluşmasına neden olan etmeler bir kaçı, yamaçların dik bir şekilde olması, ıslanınca kayganlaşan kil gibi kayaçların yaygın olması, o bölgede sıklıkla sağanak yağış olması ve bitki örtüsünün tahrip edilmiş olmasıdır.

Kaya Düşmeleri: Dağlık kısımlarda, dik yamaçlardan kopan iri blokların ve büyük kaya parçalarının aşağıya doğru düşmeleri sonucunda meydana gelir. Bu olaylara özellikle ilkbahar aylarında rastlanır. Kaya bloklarının şiddetli bir şekilde donması, çözülmesi ve güneşlenme etkisiyle parçalanmaları sonucunda oluşur. Bu kaya düşmelerini depremler de tetikleyebilir.

 

 

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir