Uygarlığın Gelişmesinde Sanat mı Bilim Mi Daha Önemlidir

Uygarlığın Gelişmesinde Sanat mı Bilim Mi Daha Önemlidir

Uygarlık diye bildiğimiz kavramın diğer bir ismi ise medeniyettir. Uygarlıklar, geçmiş dönemlerden günümüze kadar olan süreç boyunca farklı izler bırakmışlardır. Her dönemin kendisine ait bir özelliği mevcuttur. Bu özelliklerin her dönemde farklılık göstermesi de başta sanat ve bilim olmak üzere birçok şeye bağlanabilir.

Bilim ve sanatın önemi uygarlıkların gelişmesi açısından çok önemli olmuştur. Özellikle de bilimin önemi sanata göre daha ağır basmaktadır. Çünkü bilim insanları aydınlatmakta ve onlara yeni yeni şeyler öğretmektedir. Geçmişten bu yana bilim üzerinde çalışan insanlar uygarlıklarının gelişmesine bir hayli katkıda bulunmuşlardır. Bilimin gelişmesi ile uygarlıklar da aynı ölçüde gelişmektedir. Fakat sanatsız bir toplum düşünmekte elbetteki imkansız olurdu. Bilim kadar olmasa da sanatın da uygarlıkların gelişmesindeki payı gözardı edilemez. Sanat insanların duygularına hitap etmesinden dolayı uygarlıkların gelişmesinde bilimin seviyesine ulaşamamıştır.

Sonuç olarak bir uygarlık yalnızca bilim ya da sanatla gelişmemektedir. Bunlar bir bütün halinde olduğu zaman o medeniyet daha hızlı gelişir ve ilerler. Ancak uygarlıkların gelişmesindeki en büyük rol yine bilimindir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir