Dede Korkut Kimdir Kısaca

Dede Korkut Kimdir Kısaca

Rivayete göre Hz. Muhammed döneminde yani 570-632 seneleri arasında yaşamış bir evliya olduğu bilinmektedir. Diğer bir ismi ise Korkut Ata’dır. Dede Korkut’un kökeni net olarak bilinmese de Kayı boyu ya da Bayat boylarından geldiği tahmin edilmektedir. Bu evliyanın, gerek geçmiş zamandan gerekse gelecek zamandan haberler getirdiği söylenir. Başka bir rivayete göre ise Dede Korkut Hz. Muhammed’in hayır duasını almıştır. Daha sonrasında ise İslam dinini Oğuzlara anlatarak onlara İslamı öğretmiştir.

Türklerdeki bütün kavimlerin atası olarak bilinen Dede Korkut, birçok hikayeye ve destana konu olmuştur. Yine rivayete göre Dede Korkut’un ilk destanları anlatan kişi olduğu söylenmektedir. Türk hükümdarlarının tamamı zorda kaldıklarında ona danışarak ondan akıl isterlerdi. Dede Korkut’un keramet sahibi olduğuna neredeyse inanmaya yoktur. Oğuzname’de yer alan bir bilgiye göre Dede Korkut’un tam 295 yaşadığı belirtilmektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir