Sebk-i Hindi Akımının Özellikleri

Sebk-i Hindi Akımının Özellikleri

Sebk-i Hindi, Hint tarzı veya Hint üslubu anlamlarına gelmektedir. Bu akım Eski Türk Edebiyatı şairlerinin, İranlı şairlerden etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Sebk-i Hindi Akımının özellikleri şunlardır:

  • Bu akımda öncelik anlam güzelliğidir. Bu sebepten dolayı anlatım ikinci planda yer alır.
  • Kişinin hayal dünyası önemli hale gelmiştir. Ancak bu durum şiirlerin anlaşılmasını zorlaştırmıştır.
  • Bu şiir üslubunda mübalağa sanatına çokça yer verilmiştir ve bu sanatın önemli bir yeri vardır.
  • Bu akımdaki şiirlerde genel olarak insan ruhunun hissettiği ızdırap ve acılara değinilmiştir. Genellikle ana konu bunlardır.
  • Şiirlerde tasavvufa rastlamak mümkündür.
  • Mübalağa sanatının yanında tezat sanatı da şiirlerde görülebilmektedir.
  • Daha önceki hiçbir şiirde yer almamış yeni mazmunlar bu şiirlerde kullanılmıştır.
  • Tarz olarak özlü anlatımlar kullanılmış, kinaye ve telmih gibi sanatlara yer verilmiştir.
  • Bu tarzdaki şiirlerde zincirleme tamlamalar sıkça kullanılmıştır.
  • Şiirlerde genel olarak daha önceden kullanılmayan ya da çok az kullanılan kelimelere yer verilmiştir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir