Atatürk Döneminde Sanayileşme ve Karabük Demirçelik İşletmeleri

Osmanlı Devleti Avrupa’da başlayan sanayi inkılabını yakalayamayarak oldukça geri kalmıştır. Cumhuriyetin başlarında sadece İstanbul, İzmir ve Adana’daki birkaç işletmeden başka sanayi kurumu bulunmamaktadır. Türk Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikli konularından biri de sanayileşme olmuştur. Bunu Atatürk 1923 yılındaki İzmir İktisat Kongresi’nde açıkça ortaya koymuş ve hızla fabrikalaşmaya gitme kararı almıştır. Bu dönemde devletçi modeli 1917 Bolşevik İhtilali sonrası yeni yeni oluşmaya başlamıştı. Cumhuriyetin başında ise ekonomide liberalizm modeli benimsenmiş, fakat beklenen gelişme olmayınca karma ekonomik modele geçilmiştir. Bu model içerisinde en önemli hamleyi Karabük Demir Çelik İşletmeleri oluşturarak ülkenin gerek sanayi ve gerekse altyapı bakımından gelişmesinde lokomotif olmuştur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir