Bilimsel Araştırmanın Yayına Dönüştürülmesi

Ülkemizde yapılan bilimsel araştırmaların yayına dönüştürülmesinde  karşılaşılan zorluk/engellerin neler olduğunun ve bu engel/zorlukların ortadan kaldırılması için  yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla, kuruluş tarihleri dikkate alınarak Ankara, Ege,  Hacettepe, Adnan Menderes, Abant İzzet Baysal, Zonguldak Karaelmas, Aksaray ve Kırşehir Ahi  Evran Üniversiteleri Fen/Fen‐Edebiyat Fakültelerine bağlı Biyoloji Bölümünde görev yapan  toplam 70 öğretim elemanına dönük bir anket çalışması yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  Makale yazımı konusunda lisansüstü programlarda yeterli bilgi verilmemesi, yabancı dil  yetersizliği ve yayın yapmaya teşvik edici düzenlemelerin olmaması başlıca engel/zorluklar  olarak değerlendirilirken; özendirici düzenlemelerin yapılması, ulusal araştırma grupları  arasındaki işbirliği olanaklarının arttırılması ve lisansüstü ders programlarına ilgili ders/ler  eklenmesi çözüm önerileri olarak değerlendirilmiştir. Anket sonuçları aynı zamanda üniversiteler  gruplandırılarak ve öğretim elemanlarının unvanları bazında da değerlendirilerek  yorumlanmıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir