Doğum Öncesi Bakımın Niteliği

Doğum öncesi bakım (DÖB), kadın ve çocuk sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmetidir  DÖB’ da amaç anne ve bebeğin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, önceden var olan ya da bu dönemde oluşabilecek sağlık sorunlarının er ken tanı ve tedavisinin sağlanmasıyla maternal, fetal ve neonatal mortalite ve morbiditeyi en aza indirmektir. Anne mortalite ve morbiditesi diğer hastalıklar la karıştırılmam alıdır. Gebelik ve doğum bir hastalık değildir. Ancak bu durum gebe kadının sağlık bakım gereksinimi olmadığı anlamına gelmez. Çünkü gebelik, biyolojik olarak norma l bir süreç olmasına karşın kadın yaşamında çok sık yaşanan bir durum değildir. Gebenin kendi ve fetüsün sağlığını yükseltme k için bu yeni duruma öze l adaptasyonu gerekir .

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir