Liberal Eğitim Nedir

Liberal eğitim kültür içerisinde ya da kültüre doğru eğitimdir. Liberal bir eğitimin tamamlanmış ürünü kültürlü bir insan olmadır. “Kültür” (cultura) öncelikle tarım anlamına gelir: toprağın bakımını yaparak, toprağı kendi doğasına göre ıslah ederek toprağı ve toprak ürünlerini ekme, sürme, yetiştirme, biçme. “Kültür”, bu kök anlamın türevi olan bir yolda günümüzde esasen zihnin ekilip biçilmesi, zihnin doğuştan yetilerinin zihnin doğasına göre bakımı ve ıslahı anlamına gelir. Nasıl ki toprağın toprağı ekip biçenlere gereksinimi varsa, zihnin de öğretmenlere gereksinimi vardır. Fakat öğretmenler çiftçiler kadar kolay yetişmez. Öğretmenlerin kendileri öğrencidir ve öğrenci olmak zorundadır. Fakat sonsuz bir geri dönüş olamaz: nihayetinde, yeri geldiğinde öğrenci olmayan öğretmenler de var olmak zorundadır. Yeri geldiğinde öğrenci olmayan öğretmenler büyük zihinlerdir ya da böyle bir konuda herhangi bir belirsiz-anlamlılıktan kaçınacak bir yolda söylendikte, en büyük zihinlerdir. Böyle insanlar son derece ender bulunur. Onlardan herhangi biriyle herhangi bir sınıfta karşılaşmamız olası değildir. Onlardan herhangi biriyle herhangi bir yerde karşılaşmamız olası değildir. Bir kimsenin yaşadığı zamanda hayatta olan tek bir öğretmen varsa bahtın açıklığındandır. Öğrenciler, hangi yeterlik düzeyinde olurlarsa olsunlar, pratik amaçlar adına, yeri geldiğinde öğrenci olmayan öğretmenlere, en büyük zihinlere büyük kitaplar aracılığıyla ulaşırlar. O halde, liberal eğitim, en büyük zihinlerin geride bıraktıkları büyük kitapları hâss bir özenle okumaktan ibaret olacaktır —daha deneyimli öğrencilerin yeni başlayanlar da dahil daha acemi öğrencilere yardımcı olduğu bir okumadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir