Uyum Bozukluğu ve Yaşam Olayları

 Çeşitli çalışmalar uyum bozukluğunun askeri popülasyonda önemli bir ruh sağlığı sorunu olduğunu göstermiştir. Bu bozukluk askerlik görevinde önemli işlevsellik kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada, askerlik görevine başlamadan önceki bir yıl içinde karşılaşılan yaşam olayları ile askerlerdeki uyum bozukluğu arasındaki olası ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine göre askerlik sürecinin ilk altı ayı içinde uyum bozukluğu tanısı konan 71 askerle, 69 sağlıklı kontrol alınmıştır. Uyum bozukluğu tanısı Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID) ile doğrulanmıştır. Yaşam olayları Sorias’ın Yaşam Olayları Listesi ve bozukluğun şiddeti Klinik Global İzlenim Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Uyum bozukluğunun alt tipleri sırasıyla anksiyete ile giden uyum bozukluğu (%45.1), karma duygu ve davranım bozukluğu ile giden uyum bozukluğu (%19.7), depresif duygudurumla giden uyum bozukluğu (%15.5), karma anksiyete ve depresif duygudurumla giden uyum bozukluğu (%8.5), belirlenmemiş tip (%7) ve davranım bozukluğu ile giden uyum bozukluğu (%4.2) şeklinde saptanmıştır. Uyum bozukluğu olgularında yaşam olayı ortalaması (8.2±6.0 olay) kontrol grubundan (3.0±3.7 olay) belirgin düzeyde yüksek bulunmuştur. Uyum bozukluğu tanısı konanların %35.2’si 1-5 olay, %32.4’ü 6-10 olay ve %29.6’sı 11 veya daha çok olay yaşadığını bildirmiştir. Uyum bozukluğu olgularının %38’ine karşın kontrol grubunun %1.4’ünün öyküsünde intihar girişimi saptanırken; uyum bozukluğu olgularının %33.8’inde kontrol grubunun ise %4.3’ünde madde kullanım öyküsü bulunmuştur. Ayrıca, intihar girişimi öyküsü ve madde kullanımı olan uyum bozukluğu olgularında olmayanlara göre yaşam olayı sayısı yüksek saptanmıştır. Tartışma: Askerlik görevi sırasında gelişen uyum bozukluğu ile geçmişte karşılaşılan yaşam olayları arasında ilişki bulunmaktadır. Riski artırdığından, stresli yaşam olayı yaşayan askerler daha dikkatli değerlendirilmelidir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir