Üniversite Öğrencilerinin Akım ve Elektromagnetik Dalga Oluşumu ile İlgili Kavram Yanılgıları

Fiziğin temel kavramları ile matematiğin uyumlu bir sentezi olarak bilinen elektromagnetizma (EM) günümüz dünyasına kazandırdığı teknolojik yenilikler ile fizik bilimi ve eğitiminde özel bir yere sahiptir. Buna rağmen araştırmacılar, EM ile ilgili kavramların algılanışıyla ilgili kapsamlı ve her seviyedeki öğrenciyi içeren çalışmalar yapılmadığını ileri sürmektedirler (Maloney ve ark.,2001; Bagno ve Eylon, 1997). Laws (1996) ‘ın da belirttiği gibi, fizik eğitimine ilişkin yapılmış çalışmalar arasında üniversite öğrencilerinin anlamalarına yönelik bilimsel kavram araştırmalarının sayısının oldukça az olması, ilgili literatürde bir eksiklik teşkil etmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada akım ve EM konuları bir bütün olarak ele alınmış ve literatür taraması bu anlayış çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Tasker ve Osborne (1985), Shipstone (1985), Dupin ve Johsua (1987), Arnold ve Millar (1988), Heller ve Finley (1992) ile Garnett ve Treagust (1992) gibi araştırmacılar devreler ve elektrik akımı konusuna dair öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmışlar ve bu çalışmalar neticesinde öğrencilerin üretecin bir çeşit kaynak ve devre elemanlarının ise bir çeşit tüketici olduğunu, elektriğin tüketildiği bu noktalara akarak (yük hareketi) gittiğini düşündüklerini ve bu yönde kavramlar oluşturduklarını saptamışlardır. .

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir