Çocukların İhmal-İstismara Uğramasında Aile ve Çocuklara Yönelik Risk Faktörleri ve Sosyal Hizmet Müdahalesi

Çocuk ihmali ve çocuk istismarı, tüm çocukların iyilik halini tehdit eden önemli bir olgudur. Derleme niteliğindeki bu çalışmada, çocuğun iyilik halini tehdit eden ve ihmalistismara uğramasına neden olan risk faktörleri incelenmektedir. Çocukların ihmal ve istismara uğramasına etki eden faktörler arasında ebeveynlerin, bireysel özellikleri, depresyon-anksiyete, düşük tolerans, kendine güven zayıflığı, kendi ana-babasıyla gü- vensiz bağlanma, aile içi anlaşmazlıklar ve sosyal destek zayıflığı öne çıkmaktadır. Bu açıdan çalışmada, sosyal hizmet müdahalesi açısından çocuğun karşı karşıya kaldığı risk faktörlerinin azaltılması ve koruyucu mekanizmaların kurulabilmesi için farklı düzeylerdeki sistemlerle çalışmanın önemine vurgu yapılmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir