Madde ve Madde Kullanımı ile Mücadelede Politika ve Strateji Öncelikleri

Avrupa Birliği’nin madde ile mücadele eylem planı disiplinler arası, bütüncül çok sektörlü ve anahtar olarak, talebin azaltılması, arzın azaltılması ve kaçakçılıkla savaş, uluslar arası işbirliği, ulusal düzeyde ve Birlik düzeyinde eşgüdümü temel alan bileşik bir yanı- tın önemini vurgulamaktadır.

Madde ile Mü- cadele Avrupa Birliği Eylem Planı; bilgilendirme, talep azaltılması etkinliği, narkotik ilaç ve psikotropik maddelerin kaçakçılığı- nın azaltılması için etkinlik, uluslararası dü- zeyde etkinlik, eşgüdüm alanlarını içermektedir. Bu makale, Türkiye için madde ile mücadele ulusal politika ve strateji planı modelini kapsamaktadır. Uluslar arası sahnede, saygın bir yere sahip olmak ve ulusal çıkarlara etkili bir şekilde gerçekleştirilecek politika yürütebilmek için, ulusal gücün bir bü- tün olarak geliştirilmesi gerekmektedir

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir