Mühendislik öğrencilerine TRIZ ile yenilikçi problem çözme tekniklerinin öğretilmesi

Teknolojiye ve çağımız teknolojisinin kaynağı olan bilime egemen  ülkeler, sanayi başta olmak üzere, bütün ekonomik etkinlik alanlarında mutlak bir üstünlük elde etme yolundadırlar. Gümrük duvarlarının ve industry. Within the new world where custom borders and geleneksel korumacılığın giderek kalktığı bir dünyada rekabet edebilmek için belirleyici olan bazı faktörler öncelik kazanmıştır. Pazarlanabilir yeni ürün ve üretim yöntemleri, yeni yönetim teknikleri cve yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik bütünsel bir yeteneğin mühendislik öğrencilerine kazandırılması gerekmektedir. Özellikle  kriterlerinin sağlanmasına yönelik olarak da bu içerikte bir dersin olması gerekliliği nedeniyle önerilen ders önem arz etmektedir.  Bu amaca yönelik olarak “Mühendislik Tasarımlarında Yaratıcı Sorun Çözme” Dersi 2005-2006 öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde önerilmiş ve 2006-2007 yılı birinci  döneminde açılmıştır. Bu çalışmada adı geçen dersin özellikleri ve dönem sonunda elde edilen kazanımlar anlatılmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir