Olasılık Kuramının Doğuşu

Tarihsel süreç olasılık kuranunın kumardan (şans oyunlarından) dogdugunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu köken, söz konusu kuranun gelişmesi doyultusunda bir hızlandırıcı oldugu gibi, bir engelleyici olarak da işlev görmüştür. Olasılık (probability), salt kumarla ilişkili bir kavram olarak kalsaydı, Girolamo Cardano’nun egilim (proe1ivity) kavranundan pek öteye gidemezdi. Tarihsel süreçteki dönüm noktası, olasılık ile bilgideki belirsizlik arasındaki ilişkinin açıklıkla anlaşıldıgı andır. Blaise PascaI’ın olasılık kuranu açısından yaşamsal önemdeki bir başarısı olan bu buluş söz konusu kuranunın gelişmesinin önündeki engelleri kaldırnuştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir