Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Mesleki Sorunlar

Sosyal hizmet uzmanları yanında, yöneticiler ile yapılan görüşmelerden de yararlanarak, ülkemizde benzer kuruluşların ve özellikle bu kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için, nelere ihtiyaç duydukları sorusuna önemli bazı cevaplar bulunmuştur. Araştırmanın temel bulguları, kuruluşlarda sosyal hizmet uzmanı ve yardımcı personelin sayıca çok yetersiz, çalışma ortamının fiziksel donanım, araç ve gereç yönünden çok eksik olduğu yö-nündedir

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir