Gündelik Hayat İncelemelerinde Kadınlık Halleri

Sosyo-ekonomik açıklamaları ile olaylara yaklaşan makro tarihin eleştirilmesi ile tarih yazımında siyasi olaylara ve aktörlere verilen önem azalmış tarih sahnesinden dışlananlar ve sessizleştirilenler tarihin konusu edilmeye başlanmıştır. Postmodernitenin çoğullukları yadsıyan özelliği gündelik hayat incelemelerine de yansımış, gündelik hayat tarihçiliğinin yazılış şekli, yadsınan makro tarihsel yaklaşımın yerine benimsenen mikro tarihsel yöntemle farklılaşmıştır. İtalyan merkezli mikro tarih çalışmaları, sessizleştirilen sıradan insanların faaliyetleri ve ilişkilerinin bütününü oluşturan kültürleri ile ilgilenmiş ve bunların gündelik hayat incelemelerine konu edilmesini sağlamıştır. Kadınların tarihi ise tarihsel özne konumuna getirmeye çalıştığı kadınların yaşam deneyimleri ile tarihte görünür kılınma süreçlerine değinmektedir. Kadınların tarihte görünür hale geldikleri 1960’lar, siyaset ve akademik çalışmalar arasında doğrudan ilişki kurulabilecek bir dönemdir. Bu dönemde geleneksel tarih yazımına yönelik feminist bir eleştiri geliştirilmiş ve kadınların dışlandığı tarih yerine, kadınların bakış açısını dikkate alınarak yazılacak tarih anlayışı benimsenmiştir. 1970’lerin sonlarında ise, kadınların tarihi siyasetten uzaklaşmış ve kadınların tarihi çalışmalarına geçmişte yaşamış kadınların hayatlarının bütün yönleriyle belgelendirilme eğilimleri hâkim olmuştur. Toplumal cinsiyet teriminin ağır bastığı 1980’lerde kadınların tarihinin siyasetten uzaklaşması söz konusudur. Kadınlarının tarihinin geleneksel tarih anlayışı karşısındaki alternatif duruşu tarih sahnesinde erkeklerin hikâyesinin kadınların hikayesi karşısında öncelikli konuma yerleştirilmesine yönelik sorgulamadıdır. Kadınların, evrensel öznesi erkekler olan tarihe eklenme çabaları kadınların tarihinin kadın hareketinden önce var olduğunun yadsınması anlamına gelmektedir. Bu sorunlu dahil edilme meselesini aşmanın tek yolu kadınların tarih yazarları ve tarihsel özne konumlarını kazanmaları ile mümkün olabilir. Kadınlar, doğal, gündelik ve sıradan olarak tanımlanan gündelik hayat içinde sıradan halleriyle var olan insanlardır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir