Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi

Hayat Bilgisi programıyla birlikte, yenilenen Hayat Bilgisi ders kitaplarının dil ve anlatım yönünden işlevsel bir biçimde hazırlanıp hazırlanmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini MEB tarafından 2005-2008 yılları arasında 1., 2. ve 3. sınıflar için basılan Hayat Bilgisi ders kitapları oluşturmaktadır. Kitapların incelenmesi sonucunda; noktalama işaretleriyle ilgili olarak, kitaplarla Türkçe programının örtüşmediği, noktalama ve yazım kurallarına gerekli özenin gösterilmediği, tümcelerdeki sözcük sayılarının sınıf seviyelerinin üzerinde olduğu, tekörneklik kuralına uyulmadığı, sözcüklerin Türkçe karşılıkları olmasına rağmen yabancı kökenli karşılıklarıyla kullanıldığı ve Hayat Bilgisi ders kitaplarının işlevsel bir biçimde hazırlanmadığı görülmüştür.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir