Paul Karl Feyerabend’in Çoğulcu Eğitim Felsefesi

Eğitim, canlılar âleminin en üstün varlığı insan ile özdeşleşmiş bir kavramdır. Çünkü insanlığı yarınlara taşıyacak olan bilgi, bilim, ahlak, felsefe, sanat gibi değerler genç nesillere eğitim yoluyla aktarılmaktadır. Feyerabend, okullarımızda uygulanan klasik eğitim sisteminin doğruluk, gerçeklik, farklılık, bireysellik gibi modern yaşam değerlerini bir kenara attığını, insanları dar bir duygu, düşünce ve eylem alanına sürükledi- ğini düşünmektedir. Ona göre modern bilgi toplumunun değerlerine uygun olan çoğulcu eğitim felsefesidir. Çoğulcu eğitim felsefesi, birbirinden farklı düşünce, inanç ve hayat biçimlerini hoşgörü ile karşılayan; kendi yerel kültürünü benimseyerek dünya kültürüne erişen; yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen; sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye açık; üst düzey ahlaki değerlerle donatılmış; bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir