Mevlid Törenlerinin Yapısı

Dinî törenler toplumun dinî hayatını tanımlamayı sağlayan öğelerden biridir. Bununla birlikte dinî törenler, toplumun dinî inançlarını, inancın günlük hayat içindeki görünümlerini, kutsal anlayışını, birey ve kutsal alan bağının çeşitliliğini, ahlâkî ve dinî değerleri, sosyal rolleri ve hiyerarşik düzeni, bireyler arası iletişim modellerini, normlar ve semboller sistemini kısaca, toplumun yaşam tarzını örneklendirirler. Tüm bu bilgiler, dinî törenin yapısının çözümlenme siyle elde edilebilir. Yapı, sözel form’eller eşliğinde tekrarlanan sembolik kalıp davranışlar olan ritlerin diziliminden meydana gelir. Bu çalışmada, Müslüman Türklerin dinî hayatında önemli bir yer kazanan ınevlid uygulamalarının hazırlık, başlangıç, icra ve bitiş aşamalarından meydana gelen dış yapısı ve her aşamada belirli bir düzenle tekrarlanan ritler incelenmiştir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir