Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahvehane Kültürü

Toplum hayatında insanların yiyecek, içecek kültürleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Türk toplum hayatında da kahve ve kahvehane kültürünün önemli bir yeri vardır. Tarihi süreç içinde sosyal çevre eğitimi sürecini etkileyen bir mekân olmuş kahvehaneler ve bu mekânın baş içeceği olmuş kahve kültürünün sözlü kültürümüz sayesinde bugünlere kadar gelmesi önemlidir. Bu araştırmada, kahve ve kahvehanelerle ilgili bilgi toplama esnasında deneme modelleri içinde yer alan “alan uygulaması” çalışması yapılmıştır. Kahvehaneler hakkında bilgi edinmek için anket tekniği kullanılmıştır.

Kahve içme kültürü ile ilgili olan bölümde ise nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmada rastgele (random) yöntemle örneklem seçilmiş kişilerle, gönüllülük esasına göre görüşme yapılmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen verilerde, doküman analiziyle bir odakta yoğunlaşan öğrenci görüşleri, eğilim belirlemede durum analizi tekniği uygulanarak yüzdelikleri alınıp frekans tablolarına aktarılarak analiz edilmiştir. Bir birine yakın olan ifadeler ortak kategoride değerlendirilmiştir. Anket çalışmasından elde edilen veriler ise frekans ve yüzdelik dağılımları alınarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, yabancı kahve ve içecek çeşitlerine göre neredeyse yok denecek kadar az tanıtımı yapılmasına rağmen, Türk kahvesi kültürünün yaşamakta olduğunu görmek mutluluk verici bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kahvehanelerde güncel, sosyo-ekonomik ve kültürel konular gibi alanlarda sohbetler, etkinlikler ve faaliyetler yapılıyor olmasının önemli bir durum olduğu söylenilebilir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir