Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Coğrafyacıların Rolü nedir? Ne Olmalıdır?

Kentsel Dönüşüm; son yıllarda yoğun olarak tartışılmakta olan bir planlama kavramıdır. Ülkemizin jeolojik yapısı, doğal afetlerin sıklıkla meydana gelmesi, kırsaldan kentlere doğru büyük ölçekli göçlerin yaşanması, planlama uygulamalarında yaşanan aksaklıklar gibi nedenlerle, şehirlerin dönüştürülmesiyenilenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Son derece teknik bir planlama çalışması olan Kentsel Dönüşüm çalışmalarında; çarpık yapılaşmış, köhnelenmiş, altyapısı yetersiz, imara aykırı yerleşim alanlarındaki mülkiyet problemlerinin çözümü amaçlanmaktadır. Ağırlıklı olarak mimarların ve mühendislerin şekillendirdiği Kentsel Dönüşüm uygulamalarına, gelişmiş ülkelerde sosyal bilim uzmanları da önemli ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Kentsel Dönüşüm çalışmalarında en başarılı uygulamaların yapıldığı ülkelerde planlama çalışmalarına en üst düzeyde katkı sağlayan meslek gruplarından birisi de coğrafyacılardır. Bu çalışmada Coğrafya bilimi uzmanlarının, analitik düşünme yetenekleri, kartografya bilgileri, planlama donanımları, doğal ortam-insan ilişkilerini gözlemleme ve analiz etme altyapıları ile Kentsel Dönüşüm çalışmalarına hangi ölçüde katkı sağlayabilecekleri incelenmiştir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir