Etkin istenç bağlamında Nietzsche’nin tarih görüşü

Nietzsche felsefesinin en önemli kavramlarından ikisi etkin ve tepkisel istençtir. Nietzsche’nin tarih görüşü de tıpkı diğer görüşleri gibi tek bir amaca hizmet ediyormuş gibi görünmektedir. Bu da; yaşamı geliştirmek için etkin istencin önünün açılması ve bu sayede üstinsana varmak olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada da gösterilmeye çalışılan Nietzsche’nin tarih anlayışında etkin istencin yeridir. Bu bağlamda Nietzsche’nin tarih anlayışı, etkin istenç bağlamında okumaya çalışılacaktır. Böylece etkin istencin Nietzsche felsefesinde ne kadar önemli bir rol oynadığı gösterilmiş olacaktır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir