İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de seferberlik

İkinci Dünya Savaşı’nda, sadece savaşan devletler değil, Türkiye gibi her an savaşa girme riski bulunan ülkelerde de genel seferberlik ilan edilmişti. Bu durum ülkelerin mali kaynaklarını da savaş ekonomisine yönlendirmişti (Özlü, 2011:74). Bunun yanı sıra ülkenin savaşa hazır hâle getirilmesi için de gerek basın yoluyla gerekse devlet eliyle önlemler alınmıştı. Genelkurmay Başkanlığı tarafında 1940 yılında “Askerliğe Hazırlık Dersleri Hakkında Talimatname” hazırlanmıştı. Talimatnamenin hazırlanma amacı ise “memleket gençliğinin yurt müdafaası için harbe hazırlanması” olarak vurgulanmış ve okul çağındaki gençlerin seferberlik durumunda ve öncesinde askerî bilgilere sahip olması için verilmesi düşünülen eğitim hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmişti (BCA, Fon: 30.10. Kutu: 25 Dosya:141 Sıra: 10.). Bu konuda basın yoluyla yapılan çağrılar da önemli bir yere sahipti. Nitekim bu doğrultuda Akşam gazetesinde 14 Nisan 1941 tarihinde çıkan haber buna önemli bir örnek teşkil edebilir. Haberde vatandaşlara savaşa hazır olmaları yönünde şu çağrı yapılmaktaydı: “Vatandaş; yarın harbe mecbur olacakmışız gibi hazır ve metin olmak, sulh devam edecekmiş gibi soğukkanlı ve sakin bulunmak, bedbinlerin ve bozguncuların telaşına kapılmamak.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir