İletişim ortamlarında Türkçe ve Din Dilinin serüveni

Dil insanla birlikte var olagelmiştir. insanın olduğu her yerde de iletişim vardır. Bu yüzden iletişim ortamının en etkili aracı dildir. insanın serüveni, bir bakıma dilin serüvenidir. Tarih boyunca insanın geçirdiği evreleri “dil” sayesinde izleyebiliyoruz. ilâhî dinlerin, dilin hayatın içinde yer almasında ve belli bir kıvama kavuşmasında çok önemli katkıları olmuştur. Bu yüzden tabii hayatın dili ile din dili başat gitmiştir. Tabii hayat ile din dilinin birbirinden ayrıldığı zamanlarda ise bireylerde ve toplumlarda “yabancılaşma” baş göstermiş ve türlü “sorunlar” ardı ardına sökün etmiştir. Türk milletinin islâmiyet’i benimsemesiyle birlikte Türkçe yepyeni bir işlevsellik kazanmıştır. Bu sürece, islâmiyet’in dil hassasiyeti çok önemli katkılar sağlamıştır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir