Şamanizm ve Dede Korkut hikâyelerindeki şamanizm izleri

Kökeni ve izleri tarih öncesi çağlara kadar götürülebilen Şamanizm, çok geniş bir coğrafyada çeşitli toplumların inanç sistemini oluşturmuştur. Şamanizm’in evren tasavvuru ruhlarla örülü, katmanlı bir dünya anlayışına dayanmakta, kendine özgü bir yaşam ve inançlardan meydana gelmektedir. Toplumlar, sonrasında farklı dinlere girdiklerinde dahi, bu evren tasavvurunun yansımaları devam etmiştir. Oğuzların toplumsal ve idari düzeninin en iyi şekilde işlendiği Dede Korkut Kitabı’nda da Şamanizm’e dair izleri görmek mümkündür. Bu çalışmada amaç, Türk düşünce- sinde önemli bir eser olarak kabul edilen Dede Korkut Kitabı’nda Şamanizm’in etkilerini belirlemek, kültüre ve geleneğe ait değerlerin sürekliliğini göstermektir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir