Suyun Sanata Etkisi

Su, tarih boyunca sanat eserleri için hem tema hem de gereç olmuştur. Tarih öncesi zamanlardan beri insanlar, dalgalı bir çizgi ile dahi suyu sembolize etmişlerdir. Ortaçağ sanatçıları ve özellikle Rönesans sanatçıları için, durağan sulardan hırçın dalgalara kadar suyun çeşitli formlarını resmetme beceresi ayırt edici bir beceriydi. Resimlerde görülen sudaki yansımalar, parıltılar dramatik anlatım için başvurulan yöntemlerdi. Görsel sanatların tampere, gravür, suluboya ve hemen hemen bütün türlerinde su vazgeçilmez bir gereçtir. Su saydam, akışkan ve değişebilir formu sebebiyle sanatçılara büyük olanaklar da tanıdı. Caravaggio’nun Nergizi gerçeği sudan yansıtarak gösteren bir resimdir. Caravaggio, yansıyan suda bir çeşit oyunlar oynar. Yine Baba Bruegel, Flaman Sint-Anne-Pede köyününün donmuş göl üzerinde eğlenen köylüleri resmetmiştir. Ebru sanatı su üzerinde yüzen boyaların hareket ettirilmesiyle oluşturulan resim tekniğidir. Ebru sanatçıları doğal ve soyut figürleri içeren tasarımları su üzerinde ustalıkla oluştururlar. Buzdan ve kardan yapılan çağdaş heykeller, suyun katı ve saydam halinin ne denli imkanlar sunduğunun bir diğer göstergesidir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir