Birinci Dünya Savaşı döneminde Türk Ordusunda kullanılan üniforma ve rütbeler

Birinci Dünya Savaşı döneminde Türk ordusu 18 Haziran 1909 tarihli “Elbise-i Askeriye Nizâmnâmesi” (Düstur, 2.Tertip, C 1: 276-296; Elbise-i Askeriye Nizâmnâmesi, 1325) 22 Mayıs 1911 tarihli “Jandarma Elbise Nizâmnâmesi” (Düstur, 2.Tertip, C 1: 309-322) ve 22 Haziran 1909 tarihli “Bahriye-i Şâhâne Zâbitânının Elbise-i Resmiye Nizâmnâmesi” (Düstur, 2.Tertip, C 3: 373-402) esaslarına göre belirlenmiş olan kıyafetleri kullanmıştır. Bu düzenleme ile II. Abdülhamit döneminde her birliğin ayrı üniforma kullanması gibi karmaşık sistem terk edilerek muharebe ortamına çok daha uygun sade bir üniforma biçimi benimsenmiştir. Haki renk ceket ve pantolon küçük bazı farklılıklarla tüm birlikler tarafından kullanılmıştır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında muharebelerde elde edilen bazı tecrübeler sonucu hemen gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 1909 düzenlemesi, bazı değişikliklerle, Osmanlı Devleti’nin hukuken ortadan kalktığı 1 Kasım 1922 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir