İsiler ve İskitler hakkında

İskitlere dair en eski yazılı bilgiler Herodot Tarihi’nin IV. Bölümünde yer alır ve Herodot’ta İskit halkının yöneticilerine “Skolot” dendiğine rastlıyoruz. İşte bu denli az malzeme azlığından dolayı İskit problemi tam manasıyla aydınlığa kavuşturulamıyor. Kimi ilim adamları sırf arkeolojik buluntulardan yola çıkarak kimi sadece Herodot’taki kayıtları göz önüne alarak İskitler hususunda sonuca varmaya çalışıyorlar ki, bu da yapılan araştırmaların mutlaka bir ayağının eksik kalmasına yol açıyor. Doğru olan, eldeki malzemenin hepsinin bir arada değerlendirilmesidir. Bu iş yapılırken de İskit örneğinde olduğu üzere, bölgenin özellikleri ile Türk tarihi ve kültürü hakkındaki incelemeler çok iyi tetkik edilmelidir. Eğer bu işe soyunan kişi tarih formasyonundan yoksun ise bazen ulaştığı neticeler veya ileri sürdüğü görüşler gülünç olabilir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir